Muzeum Czynu Zbrojnego

Idź do spisu treści

Menu główne

W tym roku Małopolska Fundacja Dom Kombatanta RP Muzeum Czynu Zbrojnego w Krakowie na os. Górali 23 prowadzi projekt pod tytułem "Wsparcie kombatantów przez wspólne działania z młodzieżą w sztafecie pokoleń" współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.
To kontynuacja Projektów realizowanych w poprzednich latach, które pozwoliły naszym kombatantom na odzyskanie poczucia bycia potrzebnym, wzrostu samooceny i otoczenia ich większą grupą wolontariuszy - młodzieży zafascynowanej ich dokonaniami oraz historią.
100 rocznica odzyskania Niepodległości przez naszą ojczyznę to wyzwanie dla wszystkich grup społecznych, aby zatrzymać w pamięci dla kolejnych pokoleń naszych bliskich, bo mieszkających lub jeszcze niedawno żyjących obok kombatantów. Wsparcie naszych kombatantów to nasza powinność. Olbrzymie zainteresowanie dzieci młodzieży dokonaniami Polaków zarówno w drodze do wolności, utrzymania tej wolności i budowania wolnego kraju, spowodowało że kombatanci są coraz bardziej przekonani, że mamy młodzież wychowaną i wychowywaną w duchu patriotyzmu, dumnych z bycia Polakiem, dumnych, że w mojej rodzinie bliższej czy dalszej był żołnierz, walczący o ich wspólny kraj, o pokój dla przyszłych pokoleń. Ich działania nie skończyły się tylko z zakończeniem działań wojennych. Z takim samym zapałem i pełnym entuzjazmu budowali Nową Hutę.
W szkołach tworzą się klasy mundurowe, powstają grupy wolontariuszy, które opiekują się miejscami pamięci, a przy naszym muzeum wśród młodzieży funkcjonuje silna grupa wsparcia wolontariuszy – młodzieży tych szkół. Aktualne zadanie będzie miało na celu dalsze wsparcie kombatantów, (których liczba z roku na rok dramatycznie zmniejsza się ze względu na wiek i współistniejące choroby) w przeciwdziałaniu osamotnienia, poczucia zapomnienia przez społeczeństwo, braku szacunku. Wsparcie to będzie polegać nie tylko na kompleksowej pomocy ze strony wolontariuszy członków naszej Fundacji wspólnie z młodymi ludźmi - pracującymi społecznie w naszym Domu Kombatanta, ale również w tej sztafecie pokoleń wzięcia odpowiedzialności za utrwalanie pamięci o naszych bohaterach i uczenia młodszych zdrowego patriotyzmu, miłości i szacunku do tej naszej małej ojczyzny. Fundacja wspiera swoich członków, utrzymuje Muzeum Czynu Zbrojnego powstałe z ich inicjatywy i posiadające zbiory, na które składają się w dużej części ich dary, wydaje Zeszyty Historyczne, organizuje sympozja naukowe i okolicznościowe spotkania. Fundacja na koniec 2017 roku zrzeszała łącznie 250 osób (90 kombatantów (90 i więcej lat) i 160 podopieczne (80 i więcej lat). W roku 2017 do naszej Fundacji przystąpiło kilka kół kombatantów. Zadanie to wzmocni rolę i znaczenie kombatantów w budowaniu tożsamości narodowej wśród młodzieży i społeczeństwa. Będą to: wspólne spotkania z młodzieżą, organizacja spotkań z okazji uroczystości i świąt ze wsparciem kombatantów przez wolontariuszy w dotarciu na miejsce spotkań.
Organizacja Wielkiego Koncertu młodzieży z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uzupełnieniem ubiegłorocznego nagrania lekcji historii dla potrzeb kombatantów będzie nagranie wywiadów z ostatnimi żyjącymi kombatantami. Profesjonalne nagranie z udziałem młodzieży wykonają operatorzy telewizji. To nagranie zostanie umieszczone nie tylko w internecie ale i na tablicy interaktywnej w Domu Kombatanta. Zapisane obrazy i dźwięki będą trwałym zapisem obecności i świadkiem wydarzeń, oraz dokonań naszych kombatantów. To powinność powojennych pokoleń, które powinny pielęgnować piękne tradycje historyczne i dbać o naszą historię. Planujemy zakup tablicy interaktywnej do naszego Muzeum. Stojąca tablica dotykowa zostanie umieszczona przed wejściem do Muzeum. Osoby odwiedzające będą mogły same zapoznać się z właścicielami eksponatów tego muzeum, posłuchać i zobaczyć ich wspomnienia związane nie tylko z okresem wojny, ale również ich dokonań w czasie powstawania tej nowej dzielnicy Krakowa. Czas nieubłaganie zabiera na wieczną wartę naszych bohaterów, stąd najwyższa pora udostępnić zwiedzającym tę "żywą ciekawie opowiedzianą historię". Wolontariusze, którzy związani są z naszą Fundacją, będą pomagać osobom mniej sprawnym w dotarciu do Domu Kombatanta. Pomysł takiego działania wynika z naszego kilkuletniego doświadczenia w pracy na rzecz kombatantów, promowania idei wolontariatu połączonego z wychowaniem obywatelskim. Realizowane w ostatnich latach projekty dotowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków przekonały nas, że taki sposób wspólnego spędzania czasu pobudza i umacnia więzi pokoleniowe, umacnia takie wartości jak: miłość do ojczyzny, serdeczność i tolerancję, a przede wszystkim buduje grupy wsparcia tak potrzebne osamotnionym kombatantom. Osoby starsze, co dowodzą badania naukowe, potrzebują przebywać w towarzystwie młodych ludzi. Temu będzie służyć również wspólny wyjazd turystyczno-rekreacyjny w Beskid Niski. Beneficjenci Projektu będą się czuć uznani i docenieni, a szacunek młodzieży zostanie zbudowany po bliższym spotkaniu, po zapoznaniu się z ich osiągnięciami, które dokonali w ich wieku w okresie II wojny światowej i w późniejszych latach budując nową dzielnicę Krakowa Nową Hutę. Pomocą będziemy też służyć najsłabszym schorowanym kombatantom, którzy nie opuszczają już własnych mieszkań, poprzez ich odwiedzanie, dowożenie ich na spotkania w Domu Kombatanta, jak również przez dostarczenie paczek świątecznych. Ważny będzie w tym Projekcie również udział mediów, które obejmą patronat medialny nad tym Projektem. Zdecydowana większość działań odbywać się będzie w naszym Domu Kombatanta na os. Górali 23 w Krakowie–Nowej Hucie.

Muzeum na os. Górali 23 w Krakowie
czynne pon.-pt.
w godz. 10-15

Wszelkie aktualności znajdują się na profilu Facebookowym.
Aktualne kontakty na Facebooku w zakładce Informacje.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego